ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK NEDİR?

Artırılmış gerçeklik nedir? Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitimde yararları nelerdir? Gaga Yayınları’nın artırılmış gerçeklik destekli hikaye kitapları ile çocuklara kitap okumayı sevdirmek mümkün mü?

Artırılmış Gerçeklik Nedir?

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya görüntüsü üzerine senkronik olarak sanal verilerin eklenmesiyle oluşturulan karma gerçeklik ortamıdır. Bu teknoloji ile gerçek dünyadaki çevre ve içindekiler, bilgisayar tarafından değiştirilir. Gerçeklik; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilir. Böylece canlı ve ya dolaylı bir fiziksel görüntü ortaya çıkar.

Birbirine sıkça karıştırılan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, farklı kavramlardır. Artırılmış gerçeklikte, teknoloji kişinin gerçekliğini zenginleştirme işlevi görür. Buna karşılık sanal gerçeklikte, gerçek dünya yerine tasarlanıp canlandırılmış bir başka dünya vardır.

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik

Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları etkili, etkileşimi yüksek, öğrenme sürecine katkı sağlayan öğrenme malzemeleridir. Kullanması kolaydır. Bu teknolojiler öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çeker, motivasyonlarını artırır. Yapılan araştırmalar, bu teknolojinin eğitime doğru bir şekilde kaynaştırılması halinde durumsal öğrenme, otantik öğrenme ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarını desteklediğini göstermektedir.

Teknoloji kullanımının hayatlarımızın bir parçası haline geldiği günümüzde eğitimi bu süreçten ayrı tutmak akılcı değildir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile büyük firmalar da bu fırsatı kaçırmamışlar ve yeni ürünler ortaya çıkarmışlardır. Google’ın Glass Projesi bunun ilk örneklerinden biridir. Ücretsiz ve başarılı bir uygulama olan Aurasma, öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu sayede bir A4 kağıdı ile tüm bir dersi anlatma olanağı doğmuştur. Derse katılamayan öğrenciler, bu eğitim materyalleri sayesinde eksiklerini kolayca telafi edebilmiştir.

Artırılmış gerçeklik aynı zamanda bir karma gerçekliktir. Öğrencilerin zaten hayatlarında olan sanal verilerin gerçek yaşam deneyimlerine eklenmesini sağlar. Tüm bunlar göz önüne alındığında artırılmış gerçeklik teknolojileri;

  • Öğrencilere gerçek hayat deneyimleri sunar.
  • Öğrenim sürecini daha eğlenceli hale getirir.
  • Her yaş grubundan öğrenci için kullanılabilir.
  • Öğrencilerin edindikleri bilgileri gerçek hayatla ilişkilendirmelerini sağlar.
  • İşbirlikçi çalışma ortamını destekler.

Okul Öncesi Dönemde Kitap Okuma Alışkanlığı ve Teknoloji Kullanımı

Kitap okumak, küçük yaşlarda kazanılan bir alışkanlıktır. Hemen her şeyin sesli, renkli ve hareketli olduğu günümüzde çocuklara kitabı ve kağıdı sevdirmek güçleşebilmektedir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile desteklenmiş kitaplar, çocukların kitaba ilgilerini artırmak için kullanılabilir. Özellikle küçük yaş çocuklarda dikkat ve odaklanmayı teşvik ederek kitap sevgisini aşılayabilir.

Gaga Yayınları’nın yukarıda anlattığımız sebeplerle yayımladığı şimdilik üç adet artırılmış gerçeklik destekli hikaye kitabı bulunmaktadır.

Bir Çocuk Bir Mucize, Türkiye’nin artırılmış gerçeklik teknolojisi ile desteklenmiş ilk çocuk hikaye kitabıdır. Hikayenin kahramanı Maya, teknoloji bağımlısı bir çocuktur. Tüm zamanını tabletinde oyun ve eğlence ile geçirmektedir. Macerasında, teknolojiyi araştırmak ve yeni şeyler öğrenmek için kullanmayı keşfeder. Doğa sevgisi, hayvanlar ve bilimle ilgili öğeler içeren hikayesi renkli ve eğlencelidir.

Bir Çocuk Bir Mucize’nin İngilizce versiyonu One Child One Miracle, ana dili İngilizce olan profesyonel bir seslendirme sanatçısı tarafından seslendirildi.

Bana Bunu AKUT Öğretti, küçük yaş çocuklarına ilk yardımın önemini hikaye eşliğinde anlatmaktadır. Çocuklar yardıma ihtiyaç duyduklarında nereyi aramaları gerektiğini, nasıl yardım isteyebileceklerini öğrenirler.

Kitaplarımızın dahil edildiği bilimsel bir araştırmada, artırılmış gerçeklik teknolojisinin çocukların dikkat ve anlama yetenekleri üzerinde olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Çocuklar AR kitapları daha eğlenceli bulmuştur. Odaklanma süreleri uzamıştır. Kitabı okuduktan sonra sorulan sorulara doğru cevapları kolayca verebilmişlerdir. Söz konusu araştırmada, çocukların bu teknolojiye maruz kaldıkça, teknolojinin önceki kadar çekiciliğinin kalmadığı da gözlemlenmiştir. Çocukların tablet kurcalama davranışları giderek azalmıştır.

AR teknolojisinin öğrenmeyi somutlaştırdığı gözlemlenmiştir. Çocuklar nesnelerle etkileşim içine girmişlerdir.

Gaga Yayınları’nın tüm artırılmış gerçeklik destekli kitapları, ücretsiz AR+ uygulaması ile birlikte satılmaktadır. AR+ uygulamamızı telefon, tablet gibi bir mobil cihazla kolayca kullanabilirsiniz. Böylece hikaye eş zamanlı olarak hareketli, sesli ve üç boyutlu hale gelecektir. Hikayenin her sahnesini tüm açılardan izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Her kitap Türkçe ve İngilizce dil desteklidir. Çocuklar bir yetişkin gözetiminde kitapları AR+ uygulaması ile okuyabilirler, etkinlik haline getirebilirler.

Zamanla kitap sayımızı artırmayı planladığımız artırılmış gerçeklik destekli kitaplarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Çocuk Bir Mucize: Ürün sayfası bağlantısı için lütfen tıklayın.
One Child One Miracle: Ürün sayfası bağlantısı için lütfen tıklayın.
Bana Bunu AKUT Öğretti: Ürün sayfası bağlantısı için lütfen tıklayın.

Kaynaklar:
-Betül Tanrıverdi, Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İle Desteklenmiş Kitap Okumanın Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Dil Gelişimine Etkisi, 2022
-Meral Tutulmaz, Süleyman Sadi Seferoğlu, Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Sınıfta Kullanılmalarıyla İlgili Bir İnceleme, ICITS 2017 Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

GAGA YAYINLARI – HER KİTAP BİR DÜNYA!

Bir cevap yazın